Το TeloTest™ είναι ένα γενετικό τεστ τελευταίας τεχνολογίας μικροσυστοιχιών DNA για την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας ενός ασθενούς μέσω της αξιολόγησης του μέσου τελομερικού μήκους του συγκρινόμενο με το μήκος άλλων γνωστών περιοχών του γονιδιώματος του. Αναλόγως του μήκους που ανιχνεύεται στα τελομερή, το τεστ προτείνει μία λίστα με τις πιο αποτελεσματικές δραστικές ουσίες και εξατομικευμένες θεραπείες με αντιγηραντική δράση για να σταματήσει η μείωση των τελομερών με σκοπό τη μείωση του ρυθμού γήρανσης.

Ανάλυση του μήκους των τελομερών:
εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας.
Tα τελομερή αποτελούν δομές DNA και εντοπίζονται στα δύο άκρα κάθε χρωμοσώματος με τη
μορφή διαδοχικών επαναλήψεων της αλληλουχίας TTAGGG. Αυτές οι δομές προστατεύουν τα
χρωμοσώματα από λάθη που μπορεί να συμβούν κατά τον κύκλο της κυτταρικής διαίρεσης. Επίσης,
έχουν προστατευτική δράση και κατά των εξωτερικών και των εσωτερικών επιβλαβών παραγόντων.
Τα τελομερή μειώνονται σε κάθε κύκλο κυτταρικής διαίρεσης και η μείωση του μήκους
τους συνδέεται άμεσα με τη γήρανση. Σε περιπτώσεις πρόωρης γήρανσης, το μήκος
των τελομερών συχνά ανιχνεύεται ως μικρότερο από το αναμενόμενο, παρέχοντας
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το βαθμό γήρανσης κυττάρων.
Το μήκος των τελομερών αποτελεί έναν από τους πιο σχετικούς και ακριβείς βιοδείκτες
που σχετίζονται με τη γήρανση του οργανισμού. Η ικανότητα να διατηρήσετε
μεγαλύτερα τελομερή σχετίζεται με μικρότερη βιολογική ηλικία και επιβράδυνση της
εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.


Ενδείξεις:
TeloTest προτείνεται να χρησιμοποιείται από:
• Άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 30 ετών, που μεριμνούν
για τη διαδικασία της γήρανσης και αναζητούν λύσεις για να
την επιβραδύνουν.
• Ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης γήρανσης ή
ανάπτυξης ιατρικών καταστάσεων που συμβάλλουν σε αυτή.
• Aσθενείς που ενδιαφέρονται να έχουν μια συγκεκριμένη και
πλήρη παρακολούθηση της διαδικασίας γήρανσης τους κατά
τη διάρκεια της ζωής τους.
• Kάθε άτομο που θα ήθελε να αποκτήσει μια αποτελεσματική
και εξατομικευμένη θεραπεία κατά της γήρανσης.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο